Tina Wacherhausen

sample image

Kunstkonsulent og ekstern sælger

Tina L. Wacherhausen født i 1975, bosat i Kjellerup. HA almen i 1998. Siden 1998 arbejdet som sælger/konsulent for større og mindre virksomheder. Har interessen for kunst fra barndomshjemmet og er selv kunstmaler på hobbyplan. Siden sommeren 2012 har hun været tilknyttet Midtjyllands Kunst Center som kunstkonsulent og har salgsansvaret i Habsø Forlag.