Amalie Skov

sample image

Kunstkonsulent

Amalie Skov er født i 1998, bosat i Ry. Har arbejdet som fuldtidsansat i et års tid efter hun dimiterede fra Silkeborg Gymnasium i sommeren 2017. Amalie har et mindre fritidsjob som rengørings- og serveringspige på Løvenholt gods i Salten. Ansat siden påsken 2015 i Midtjyllands Kunst Center som servicemedarbejder og kunstkonsulent.