Jørgen Frits Holm

sample image

Servicemedarbejder og chauffør

født i 1955, bosat i Silkeborg. HG, HF, Søværnet 1975-1976 Grønlandstjeneste, Aalborg Universitet 1977-1978, Ansat i politiet 1978. Færdselspolitiet 1987-2002. Køreprøvesagkyndig i politiet 2002-2018. Landbrug 1986-1995.Ansat i MIdtjyllands Kunst Center i sommeren 2018.