Berit Thrane Dirdal

BTD15567           Fugl med unge
60x12 cm