Berit Thrane Dirdal

BTD15570           Fugl med unge
55x12 cm