Niels Jensen

NJ88860           Pastische Picasso - Frokost i det grønne
150x120 cm       DKK  35.000  /  EUR  4.700