Bestyrelse

Merethe Møller Hansen
Bestyrelsesformand

Merethe Møller Hansen, født 1972, bosat i Holbæk. Er uddannet inden for økonomi og regnskab, og beskæftigede sig hermed i 13 år i Siemens A/S og i 10 år i Statoil & Raffinaderi A/S hvor hun også var leder for stabs-, økonomi og regnskabs områderne. I 2015 blev hun ansat som leder i Novo Nordisk A/S, og skiftede her fagområde fra økonomi over til ledelse inden for produktionsprocesser, bygningsansvar og laboratorie/produktions udstyr. Siden 2019 har hun været en del af foreningsarbejdet i Holbæk Svømmeklub, hvor hun er medlem af bestyrelsen, er klubbens kommunikations ansvarlig og er dommer ved svømme stævner. Merethe har gennem hendes opvækst i Jylland haft kunsten ”tæt på livet” gennem hendes forældres store interesse herfor.

Leif Bæk
Leif Bæk
Byrådsmedlem i Silkeborg Kommune

Leif Bæk født i 1947 bor i Silkeborg. Har siden 2002 været byrådsmedlem for Venstre i Them Kommune. Siden kommunesammenlægningen i 2007 byrådsmedlem i Silkeborg Kommune, hvor han er medlem i Vej- og Trafikudvalget og Plan, Miljø- og Klimaudvalget. Sideløbende har han 5 bestyrelsesposter samt  utallige tillidsposter for Venstre. Har været ansat i Midtjyllands Kunst Center siden 2007.

Rene Bysted
Rene Bysted
Direktør i Bysted & Thielsen

René Bysted født 1975 og bor i København, bankuddannet i midten af 90erne med en historik som afdelingsdirektør i blandt andet Aarhus en del år. Videreuddannet med HD i Finansiering, HD i Organisation og Ledelse og senest en MBA fra Henley i 2012. Siden 2013 ansat i Nykredit Bank, hvor han er Senior Erhvervsrådgiver.

Gunnar Hansen
Gunnar Hansen
Bestyrelsesmedlem

Gunnar Hansen, født i 1944, bosat i Silkeborg. Er uddannet indenfor den finansielle sektor, hvor han har haft mange lederjobs i bankverdenen, som bl.a. filialchef/direktør i Aarhus området, men også lederjobs i leasingbranchen på landsplan. Han er også beskæftiget indenfor foreningsverdenen og har sidst været formand for en idrætsforening, og stadig formand for etablering af et bofællesskab, Maries Have i Herskind. Gunnar Hansen er meget kunstinteresseret og har været i bestyrelsen for Silkeborg Kunstnerlegat. Han har været tilknyttet Midtjyllands Kunst Center siden sommeren 2015.

Ole Holger Pedersen
Ole Holger Pedersen
Galleriejer og direktør

Ole Holger Pedersen født i 1951 og bor i Gedved. Uddannet som officer i Flyvevåbnet i midten af 70erne. I 1978, efter 10 år i forsvaret, valgte han at starte privat virksomhed. Forlod forsvaret i 1984 efter 17 år og har siden været direktør i egne virksomheder. Siden 1996, hvor han etablerede Galleri Habsø A/S, har han koncentret sig om Midtjyllands Kunst Center.