Kunstnerprofil

Camilla Blachmann

Camilla Blachmann

Camilla Blachmann er uddannet tekstildesigner. Hun har gennem de sidste 20 år malet og arbejdet på en lang række udstillinger og projekter som kunstkonsulent, censor, kurator og ikke mindst illustrationer til blade og bøger. Hun er repræsenteret hos private samlere i Europa, USA, Mellemøsten, Japan og Østafrika. Hun har arbejdet og udstillet i det meste af verden. Camilla har gennem årene modtaget en række priser bla. fra Velux Fonden og et Æreslegat fra Værums Fond.

Camilla Blachmann er i sit arbejde optaget af lys, rum og tid og har maleriet som sit foretrukne medie, men har også arbejdet med koncept- og installationskunst, happenings og multimedie, bl.a. foto og video. I sine værker beskæftiger Camilla Blachmann sig tematisk med de fælles grundvilkår for den menneskelige eksistens. Konkrete historiske omstændigheder frembringer specifikke livsvilkår for specifikke individer, men disse deler samtidig eksistentielle vilkår med alle mennesker til alle tider.

”Der er en nøje sammenhæng mellem det sted, jeg opholder mig, og de værker, der kommer ud af det. Jeg forsøger at tilvejebringe indsigt i de historisk betingede omstændigheder, der gør os til dem, vi er. De ting, der er i mit liv, er i et vist omfang også i andres, og er derfor relevante, at beskrive, for at sætte fokus på de ændringer, vi som mennesker og dermed også kunsten undergår over et kortere eller længere tidsrum. Den største inspirationskilde er at se ting forvandle sig”, udtaler Camilla Blachmann.

Videoer af Camilla Blachmann